Controlul intern la nivelul societatilor comerciale

Controlul intern la nivelul societatilor comerciale

Controlul intern are rolul de a preintampina fenomenele negative, de intarire a ordinii si disciplinei in administrarea patrimoniului, gestionarea corespunzatoare a resurselor, cresterea si administrarea eficienta a activitatii desfasurate.

Necesitatea unui acest tip de control rezulta din faptul ca intr-o economie concurentiala este nevoie de o rationalizare eficienta a resurselor, a cheltuielilor si a platilor efectuate.

Cerintele minime de efectuare a unui control intern sunt: independenta, transparenta, claritatea, recomandarile, consilierea.

Fiecare unitate isi stabileste propriile procedee si metode de control intern, pentru fiecare aspect al activitatii desfasurate.

Astfel o entitate economica poate avea mai multe tipuri de control:

– controlul ierarhizat;

– control financiar preventiv;

– control gestionar.

Controlul ierarhizat- operational, managerial sau de compartiment

Acest control este atribuit functiilor de conducere din cadrul unei intreprinderi. Se efectueaza prin indelinirea sarcinilor de servici a persoanelor cu functii de conducere. Sfera lui de realizare este una foarte larga si implica toate activitatile desfasurate de intreprindere.

Obligatii specifice acestui tip de control sunt:

– controlul direct si nemijlocit asupra compartimentelor din subordine;

– control inopinat apura compartimentelor unde circula si se pastreaza disponibilitatile banesti si valorile materiale;

– dezvoltarea controlului reciproc si autocontrolului pentru personalul din subordine;

– stabilirea atributiilor de control ierarhic, modalitati de exercitare si rapunderile controlorului

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este un atribut al functiei financiar-contabile din cadrul unei intreprinderi si este un instrument de baza al gestiunii previzionale. Vizeaza preintampinarea incalcarii normelor juridice, producerea prejudiciilor si a pagubelor. Se efectueaza prin examinarea documentelor, a operatiunilor economico-financiare sub cele cinci aspecte esentiale: legalitate, realitate, necesitate, oportunitate si sub aspectul economicitatii.

Din punct de vedere al contabilitatii controlul financiar preventiv se exercita prin controlul documentelor introduse in sistemele informatice, controlul balantei de verificare, a monetarelor si a numerarului din casierie, a instrumentelor de plata si a semnaturilor autorizate, a declaratiilor fiscale inainte de a fi depuse la ANAF.

Controlul gestionar

Controlul gestionar este unul complex si vizeaza administrarea corecta a patrimoniului din cadrul unei entitati. Controlul gestionar a fost preluat in timp de compartimentele de audit intern.

Astfel metodele prin care se exercita acest tip de control sunt:

– stabilirea de politici si proceduri clare de control pentru fiecare departament in parte

– stabilirea modalitatii de control a fiecarui departament in parte

– controlul efectiv al fiecarui departament

– masuri care sunt de luat in urma controlului

– stabilirea de masuri pentru controlul periodic.

In principal controlul gestionar, respectiv auditul intern se face pe baza documentelor contabilor, a inventarierii efectuate. Inventarierea reprezinta un pilon important in efectuarea auditului deoarece pe baza ei se stabileste situatia exacta a patrimoniului. Aceasta se efectueaza conform cu normele legale in vigoare si este obligatorie cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul inchiderii exercitiului financiar.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 04 noiembrie 2013

Leave a Reply