Control fiscal: Drepturile si obligatiile contribuabililor

Control fiscal: Drepturile si obligatiile contribuabililor

Principiile fundamentale ale controlului fiscal sunt:

• Integritatea – presupune exercitarea functiei de catre inspectori cu onestitate, buna credinta si responsabilitate. Inspectorii trebuie sa respecte legea si sa actioneze in conformitate cu prevederile legale.

• Obiectivitatea– presupune exercitarea activitatii de control fara influente externe, fara partinire si pareri preconcepute.

• Legalitatea– este principiul conform caruia orice actiune de control trebuie sa fie efectuata daca este prevazuta intr-un act normativ aplicabil.

 Confidentialitatea– presupune nedivulgarea informatiilor pe care le primesc inpectorii fiscali.

• Competenta– presupune tratarea tuturor situatiilor printr-un rationament profesional

Un control fiscal poate fi:

• Prin sondaj – verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative;

• Inopinat – verificarea faptica si documentara ca urmare a unei sesizari;

• Incrucisat – verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului in corelatie cu documente ale altui contribuabil.

Pe parcursul unui control fiscal contribuabilul are urmatoarele drepturi:

• de a fi instiintat de activitatea de inspectie fiscala – cu 15 zile inainte de incepere a pentru contribuabilii mici si mijlocii; cu 30 de zile inainte pentru contribuabilii mari;

• de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele si contributiile sociale aflate in cadrul termenului de prescriptie;

• de a solicita modificarea datei de incepere a inspectiei fiscale;

• de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contributie sociala si pentru fiecare perioada supus;

• de a solicita legitimarea organelor de inspectie fiscala;

• ca activitatea sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale;

• de a fi informat;

• de a fi primul solicitat pentru a furniza informatii;

• de a refuza furnizarea de informatii;

• de a beneficia de asistenta de specialitate;

• de a fi protejat pe linia secretului fiscal;

• de a primi dovada scrisa in cazul retinerii unor documente de catre organele de inspectie fiscala;

• de a cunoaste rezultatele inspectiei fiscale;

• de a contesta decizia de impunere emisa in urma inspectiei fiscale;

Obligatiile contribuabililor pe parcursul unui control fiscal sunt:

• de a permite accesul organului de inspectie fiscala in incintele dumneavoastra de afaceri;

• de a asigura un spatiu adecvat si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale;

• de a pune la dispozitie organului de inspectie fiscala toate documentele care stau la baza calcularii impozitelor datorate;

• de a colabora la desfasurarea inspectiei fiscale;

• de a conduce, a pastra si a arhiva evidentele contabile si fiscale intr-un mod adecvat si de a le pastra la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastra secundare, dupa caz;

• de a furniza organului de inspectie fiscala informatiile solicitate;

• de a va prezenta la sediul organului fiscal;

• de a indeplini masurile dispuse de organul de inspectie fiscala;

• de a plati diferentele de impozite, taxe, contributii sociale, stabilite cu ocazia inspectiei fiscale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 13 noiembrie 2013

Leave a Reply