Contabil vs Fiscal > Provizioane

Contabil vs Fiscal > Provizioane

Provizioanele sunt de multe ori neglijate sub aspect contabil, mai ales in companiile mici care nu sunt auditate. Sunt neglijate oarecum voit datorita faptului ca foarte putine tipuri de provizioane sunt deductibile si pe de alta parte pentru ca provizionul diminueaza profitul, iar multe companii au target privind profitul realizat.

Mai precis, 2 tipuri de provizioane sunt deductibile pentru un SRL (nu discutam aici cazul particular al  institutiilor fianaciar-bancare si nebancare sau al celor care opereaza cu deseuri)  si acestea cu respectarea anumitor conditii :

1.provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor;

2.provizioanele pentru creante neincasate  (in anumite conditii detaliate mai jos)

In practica, astfel de provizioane sunt constituite de catre companiile mari unde impactul acestor sume este semnificativ.

De exemplu, multinationalele, prin politicile contabile adoptate la nivel de grup constituie astfel de provizioane la sfarsitul fiecarei perioade. De regula, la firmele mari care sunt auditate, cu ocazia auditului se solicita constituirea acestora. In aceasta situatie, trebuie sa se tina cont atat de impactul provizionului asupra profitului cat si de consecintele fiscale ale provizionului.

Consecintele provizionului exemplu :

O entitate are venituri de 1.000.000 lei, cheltuieli de 800.000 lei.

Presupunem ca veniturile sunt impozabile si cheltuielile integral de deductibile.

Venituri- cheltuieli = 1.000.000 lei – 800.000 lei = 200.000 lei

Impozit pe profit = 200.000 lei *16% =  32.000 lei

Profit dupa inregistrarea impozitului pe profit  = 200.000 lei – 32.000 lei = 168.000 lei

Acum presupunem ca entitatea trebuie sa constituie si un provizion pentru despagubiri pe care le are de achitat, in suma de 50.000 lei (nedeductibil).

Venituri- cheltuieli = 1.000.000 lei – 800.000 lei- 50.000 lei = 150.000 lei

Impozit pe profit = 16% * ( 150.000 lei +50.000 lei) = 32.000 lei

Profit dupa inregistrarea impozitului pe profit  = 150.000 lei -32.000 lei= 118.000 lei

Din punct de vedere contabil, provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.

Exista 3 conditii care trebuie indeplinite pentru a fi recunoscut provizionul :

entitatea are o obligaţie curentă ( care poate fi legală rezultand dintr-un contract, din legislaţie  sau din alt efect al legii sau implicită, generată de un eveniment anterior sau implicita în cazul în care prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisă a firmei sau dintr-o declaraţie suficient de specifică, entitatea a indicat partenerilor săi că îşi asumă anumite responsabilităţi şi ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea că îşi va onora acele responsabilităţi

este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi

poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.

Tipuri de provizioane

Iata care sunt categoriile de provizoane delimitate de legislatia contabila :

a) litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;

b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor;

c) dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;

d) acţiunile de restructurare;

e) pensii şi obligaţii similare;

f) impozite;

g) terminarea contractului de muncă;

h) prime ce urmează a se acorda personalului în funcţie de profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale;

i) provizioane în legătură cu acorduri de concesiune;

j) provizioane pentru contracte cu titlu oneros;

k) alte provizioane.

Exemple:

A. La o entitate este in curs de desfasurare la sfarsit de perioada o inspectie fiscala la care se constata obligatii de plata privind impozitului de profit, in plus fata de sumele reflectate de entitate. Pentru aceasta sume entitatea recunoaste un provizion fiindca cele 3 conditii sunt indeplinite :

a) entitatea are obligaţia curentă -legală rezultand din legislaţie

b) este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi

c) poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.

Astfel de provizoane se constituie pentru diferenţe de impozite rezultate din operaţiuni de control nefinalizate la sfarsitul perioadei dar si pentru impozite pentru care entitatea are deschise procese în instanţă; rezerve din facilităţi fiscale sau alte rezerve pentru care în legislaţia fiscală există prevederi referitoare la impozitarea acestora, precum şi în alte situaţii care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit.

B. O entitate are un contract cu titlu oneros si pentru obligaţia contractuală actuală prevăzută în contract recunoaste un provision ca urmare a indeplinirii celor 3 conditii de recunoastere.

C. O entitate care desfasoara activitati cu potential poluant recunoaste ca si provizion o serie de cheltuieli legate de protecţia mediului înconjurător pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deşeurilor, protejarea solului, a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă; protejarea biodiversităţii şi a peisajului.

Sa trecem acum la aspectele fiscale :

Potrivit codului fiscal, sunt deductibile :

A. Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor – integral; Acestea se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate în cursul trimestrului respectiv pentru care se acordă garanţie în perioadele următoare, la nivelul cotelor prevăzute în contractele încheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevăzut în tariful lucrărilor executate ori serviciilor prestate.

B. Provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanţelor asupra clienţilor,înregistrate de către contribuabili care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;

2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;

3. nu sunt garantate de altă persoană;

4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.

C. Provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2007;

2. creanţa este deţinută la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie;

3. nu sunt garantate de altă persoană;

4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 23 iunie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor