Compensarile intre persoanele juridice

Compensarile intre persoanele juridice

Baza legala : OUG 77/1999, Legea 211/2001, HG 685 /1999

Se intampla de multe ori ca – intre persoane juridice – compensarile sa se efectueze in afara procedurilor prevazute de actele normative, respectiv OUG 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata, aprobata si completata de Legea 211/ 2001 si HG nr. 685/1999 care aproba normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursabile la scadenta ale persoanelor juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, precum si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea in multe cazuri aceste compensari se efectueaza fara a utiliza documentele de compensare prevazute de aceste acte normative mentionate mai devreme.

In conformitate cu prevederile HG nr. 685 /1999, documentele pe baza carora se efectueaza compensarile intre persoanele juridice sunt urmatoarele :

  •  pentru facturi cu sume restante mai vechi de 30 zile si care au o valoare individuala mai mare de 10.000 lei, compensarea se realizeaza pe baza ordinului de compensare emis de Institutul de Management si Informatica (I.M.I) in baza procesului-verbal de compensare prin care clientul si furnizorul isi lichideaza datorii de valoare egala;
  • pentru facturi cu sume avand o vechime sub 30 de zile si facturi cu valoare individuala sub 10.000 lei, exista doua posibilitati:

• fie se opteaza pentru sistemul de compensare prevazut de H.G. nr. 685/1999, situatie in care compensarea se realizeaza prin I.M.I, care va emite ordinul de compensare in baza procesului-verbal de compensare;

• fie nu se opteaza pentru intrarea in sistemul de compensare prevazut de H.G. nr. 685/1999, situatie in care compensarea se va realiza direct intre cei doi parteneri, dar utilizand, in mod obligatoriu, formularul tipizat cu regim special, respectiv ordinul de compensare.

Pentru ca incasarea sa fie considerata efectuata si, respectiv, operata in contabilitate corect, data la care se va realiza este data ordinului de compensare, iar in cazul compensarilor efectuate prin I.M.I. va fi data inscrisa in procesul-verbal de compensare.

Din perspectiva aplicarii tva la incasare, facturile care fac obiectul compensarii trebuie precizate in mod explicit in ordinul de compensare sau procesul-verbal de compensare I.M.I., astfel incat tva-ul aferent poate fi dedus, respectiv colectat, in luna in care a fost incheiata compensarea.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 09 august 2013

Leave a Reply