Cheltuieli realizate in favoarea asociatilor

Cheltuieli realizate in favoarea asociatilor

Conform art. 21 alin (4) lit. e) sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile realizate în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, altele decât cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii.

Ce se intelege prin cheltuieli realizate in favoarea participantilor ?

Sunt considerate cheltuieli realizate în favoarea participanţilor următoarele:

a) cheltuielile cu amortizarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport utilizate de către participanţi, în favoarea acestora;

b) bunurile, mărfurile şi serviciile acordate participanţilor, precum şi lucrările executate în favoarea acestora;

c) cheltuielile cu chiria şi întreţinerea spaţiilor puse la dispoziţie acestora;

d) alte cheltuieli în favoarea acestora.

Pe langa nedeductibilitate, aceste plati sunt considerate dividend, conform art. 7 alin. (12) :

„Se consideră dividend din punct de vedere fiscal şi se supune aceluiaşi regim fiscal ca veniturile din dividende:

– suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.”

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 21 august 2013

Leave a Reply