Cele mai importante 10 legi pentru contabilitate

Cele mai importante 10 legi pentru contabilitate

Va prezentam mai jos care sunt principalele 10 legi care ar trebui cunoscute de fiecare persoana din departamentul  de contabilitate:

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;

3. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ;

4. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3 512/2008 privind documentele financiar contabile, cu completările ulterioare;

5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune;

6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;

7. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

8. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

9. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Codul de procedura fiscala cu normele metodologice de aplicare

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 04 septembrie 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply