Ce pasi urmam pentru recuperarea indemnizatiilor din FNUASS

Ce pasi urmam pentru recuperarea indemnizatiilor din FNUASS

O societate comerciala in anul 2010 a avut salariati in concediul medical carora le-a achitat concediul medical, inclusiv partea suportata de FNUASS. Pana in decembrie 2010, concediul medical suportat din FNUASS se recupera din viitoarele contributii la fondul de concedii medicale. In anul 2011, in termen de 90 de zile trebuia depusa o cerere pentru recuperarea sumelor datorate de FNUASS. Termenul a fost prelungit pana in luna mai 2011, dar societatea mai sus mentionata a omis sa depuna aceasta cerere. Vom vedea astfel cum poate societatea sa recupereze sumele platite pentru concediile medicale suportate de FNUASS.

Raspuns:
Prin modificarile aduse OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prin OUG 117/2010, incepand cu data de 30 decembrie 2010, a fost eliminata posibilitatea recuperarii sumelor reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor din contributiile datorate pentru lunile urmatoare.

Astfel, conform art. 38 alin. (2) din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate.

Normele metodologice de aplicare a OUG 158/2005 stabilesc la art. 77 alin. (1) ca, sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.

Astfel, in prezent, singura modalitate de recuperare a sumelor reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate in luna respectiva este din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin Normele de aplicare a OUG 158/2005.

In ceea ce priveste termenul maxim in care angajatorul poate sa solicite restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite salariatilor care depasesc suma contributiilor datorate in luna respectiva mentionam ca nu achiesam la sustinerile reprezantantilor caselor de asigurari de sanatate in sensul ca acest termen este de 90 de zile. Astfel, in OUG 158/2005 nu este prevazut un termen in care angajatorul poate sa solicite rambursarea acestor sume.

Dispozitiile art. 40 din OUG 158/2005 precum si cele ale art. 82 din Norma de aplicare a prevederilor acestei ordonante stabilesc termenul in care beneficiarul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, inclusiv indemnizatia de incapacitate temporara de munca, poate sa solicite aceste indemnizatii de la platitor.

Asadar, termenul de 90 de zile prevazut de dispozitiile legale amintite nu reprezinta termenul in care angajatorul poate sa recupereze sumele reprezentand indemnizatii platite salariatilor care, potrivit prevederilor OUG 158/2005, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS). Cele doua texte legale, art.40 si art. 82, folosesc termenul de beneficiar, astfel: „Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa le solicite.”

In acceptiunea OUG 158/2005 angajatorul nu are calitatea de beneficiar. Beneficiarul este persoana caruia i se acorda un drept de asigurari sociale de sanatate prevazut de OUG 158/2005, in situatia expusa, salariatul. Asadar, dispozitiile art. 40 si art. 82 stabilesc termenul in care beneficiarul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate(salariatul) poate sa solicite aceste indemnizatii de la platitor.

La aceasta concluzie se ajunge si prin interpretarea sistematica a dispozitiilor OUG 158/2005. Astfel, se observa ca dispozitiile art. 39 se refera la persoana careia i se achita indemnizatia inclusiv in cazul asiguratului decedat. De aceea, consideram ca angajatorul poate solicita sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva in termenul general de prescriptie de 3 ani nu in termenul de 90 de zile.

In cazul refuzului casei de asigurari de sanatate de a restitui indemnizatiile platite salariatilor cu motivatia ca a expirat termenul de 90 de zile, angajatorul se poate adresa instantei de judecata competente solicitand obligarea casei la plata indemnizatiilor. Instanta investita cu solutionarea litigiului va decide cu privire la termenul in care angajatorul are obligatia sa solicite restituirea indemnizatiilor, termen care, in opinia noastra nu este de 90 de zile.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 12 iunie 2012

Leave a Reply