Declaratia 207

Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi, conform OPANAF 3695/ 27.12.2016 ( începând cu anul de raportare 2016 ) – actualizare în data de 02.03.2017 Descarca declaratie – Soft A Descarca Soft J * Softul J se adreseaza doar contribuabililor care isi genereaza fisierul xml din aplicatiile informatice...

Read More

Declaratia 100

Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, conform OPANAF nr.51/18.01.2021, valabil începand cu 12/2020 –  actualizat in data de 20.01.2021 Descarca declaratie – Soft A Descarca Soft J * Softul J se adreseaza doar contribuabililor care isi genereaza fisierul xml din aplicatiile informatice proprii Descarca ghidul pentru depunerea declaratiei D100 Pentru...

Read More

Declaratia 112

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – conform Ordinului comun nr. 2814/1536/1806 al MFP/MMJS/MS, publicat în M.Of.1005/ 29.10.2020, valabil începând cu luna 10.2020 – publicat în data de 14.12.2020.  Descarca declaratie – PDF inteligent Soft-ul J de validare date din...

Read More

Declaratia 101

Declaraţie privind impozitul pe profit conform OPANAF nr. 4072/ 09.12.2020, publicat în MO nr.1246/ 17.12.2020. Valabil pentru an sfârşit de perioada >= 2020 Actualizat in data de 12.01.2021 Descarca declaratie – PDF inteligent Descarca Soft J * Softul J se adreseaza doar contribuabililor care isi genereaza fisierul xml din aplicatiile informatice proprii Stare declaratie 101 Sursa:...

Read More

Raportare contabila semestriala 30 iunie 2020

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici (microentităţi, entităţi mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităţi de interes public) aprobat prin OMFP nr. 2.206/2020, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin...

Read More

Declaratia 394

Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform  OPANAF 3281/2020- utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii septembrie 2020 – actualizat in 02.09.2020 Clik aici pentru a descarca Declaratia 394 – Soft A Soft J *softul J se adreseaza doar contribuabililor care isi genereaza fisierul xml...

Read More