Declaratia 207

Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi, conform OPANAF 48/11.01.2019 ( începând cu anul de raportare 2018)  – actualizare în data de 15.02.2021 Descarca declaratie – Soft A Descarca Soft J * Softul J se adreseaza doar contribuabililor care isi genereaza fisierul xml din aplicatiile informatice...

Read More

Declaratia 100

Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, conform OPANAF nr.51/18.01.2021, valabil începand cu 12/2020 –  actualizat in data de 26.03.2021 Descarca declaratie – Soft A Descarca Soft J * Softul J se adreseaza doar contribuabililor care isi genereaza fisierul xml din aplicatiile informatice proprii Descarca ghidul pentru depunerea declaratiei D100 Pentru...

Read More

Declaratia 112

Declaraţia priviDeclaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – conform Ordinului comun nr. 203/207/188 al MFP/MMJS/MS din 02.2021, valabil începând cu luna de raportare 01/2021 – publicat în data de 28.05.2021.  Descarca declaratie – PDF inteligent Soft-ul J de validare date din...

Read More

Declaratia 101

Declaraţie privind impozitul pe profit conform OPANAF nr. 4072/ 09.12.2020, publicat în MO nr.1246/ 17.12.2020. Valabil pentru an sfârşit de perioada >= 2020 Actualizat in data de 15.02.2021 Descarca declaratie – PDF inteligent Descarca Soft J * Softul J se adreseaza doar contribuabililor care isi genereaza fisierul xml din aplicatiile informatice proprii Stare declaratie 101 Sursa:...

Read More

Raportare contabila semestriala 30 iunie 2020

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici (microentităţi, entităţi mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităţi de interes public) aprobat prin OMFP nr. 2.206/2020, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin...

Read More

Declaratia 394

Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform  OPANAF 3281/2020- utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii septembrie 2020 – actualizat in 02.09.2020 Clik aici pentru a descarca Declaratia 394 – Soft A Soft J *softul J se adreseaza doar contribuabililor care isi genereaza fisierul xml...

Read More