Obligativitate audit intern

Obligativitate audit intern

Camera Auditorilor Financiari din Romania mentioneaza intr-un comunicat: „Auditul intern, obligatoriu la entitățile supuse auditului statutar!” Camera Auditorilor Financiari din România atrage atenția cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de...

Read More

Obligativitate auditare situatii financiare

Obligativitate auditare situatii financiare

Actul normativ care reglementeaza categoria de entitati care trebuie auditate este O 1802/2014. Potrivit acestuia, situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale societăților/companiilor naționale, societăților cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit. Sunt...

Read More

Documentar privind reluarea activitatii pentru o firma suspendata

Documentar privind reluarea activitatii pentru o firma suspendata

Avem o firma care si-a suspendat activitatea si a inscris aceasta modificare la Registrul Comertului, poate solicita reactivarea activitatii urmand urmatorii pasi: 1. Depunerea urmatoarelor formulare la ONRC Cererea de înregistrare (original); Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara...

Read More

Registrul electronic de evidenta a contractelor de internship

Registrul electronic de evidenta a contractelor de internship

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă lansarea Registrului electronic de evidenţă a contractelor de internship – https://www.internship.anofm.ro . Registrul înfiinţat şi gestionat de ANOFM va ţine evidenţa tuturor contractelor de internship, organizaţiile-gazdă (persoane juridice la care internii desfăşoară activităţi specifice, în baza contractelor...

Read More

Plafon achizitii intracomunitare pentru societati neplatitoare de TVA

Plafon achizitii intracomunitare pentru societati neplatitoare de TVA

Potrivit art. 268 alin. 4, nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii: valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro; sunt efectuate de o persoana impozabila care...

Read More

Documentar privind stocurile in curs de aprovizionare

Documentar privind stocurile in curs de aprovizionare

Potrivit art. 276 alin. 3  din Ordinul 1802/2014 in contabilitate sunt reflectate acele stocuri cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare (grupa 32 “Stocuri in curs de aprovizionare” din Planul de conturi general). Inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la data transferului riscurilor si...

Read More