Documentar privind evaziunea fiscala prin acte contabile

Documentar privind evaziunea fiscala prin acte contabile

Fapta de evidențiere în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, prin folosirea de facturi și chitanțe fiscale falsificate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, constituie infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr....

Read More

Evaziunea fiscala in contabilitate

Evaziunea fiscala in contabilitate

Studiul de mai jos tratează despre infracţiunile de evaziune fiscală, cu aplicaţie pe contabilitate, potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu un studiu de caz. Publicată în Monitorul Oficial nr. 672 din 27 iulie 2005, Legea nr. 241/2005, cu modificările şi completările ulterioare, tratează, între altele, infracţiuni de evaziune fiscală care...

Read More

Documentar privind procedura de autorizare pentru amanarea platii taxelor la import

Documentar privind procedura de autorizare pentru amanarea platii taxelor la import

Conform Codului vamal al Uniunii autoritatile vamale autorizeaza, in baza unei cereri depuse de persoana interesata si sub rezerva constituirii unei garantii, o amanare a platii cuantumului taxelor de platit, conform uneia dintre modalitatile urma­toare:  fie separat, pentru fiecare suma reprezentand taxe la import sau la export inscrisa in evidenta contabila in conformitate cu articolul 105...

Read More

Documentar privind regimul TVA la vanzarea voucherelor

Documentar privind regimul TVA la vanzarea voucherelor

Regimul TVA la vanzarea voucherelor este reglementat in Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal. Voucher in sensul TVA reprezinta un instrument prin care un furnizor de bunuri si/sau un prestator de servicii isi asuma obligatia de a-l accepta drept contrapartida sau parte a contrapartidei pentru o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii. In...

Read More

Sanctiuni pentru contabilitate, fiscalitate si procedura fiscala

Sanctiuni pentru contabilitate, fiscalitate si procedura fiscala

I. Lista celor 16 de sancțiuni pentru CONDUCEREA, ORGANIZAREA ŞI ŢINEREA CONTABILITĂŢII, prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991– sancțiuni și amenzi Încălcarea reglementărilor contabile privind conducerea, organizarea şi ţinerea contabilităţii   1. Sancţiunea 1. nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare...

Read More

Split TVA: Contraventii si sanctiuni aferente

Split TVA: Contraventii si sanctiuni aferente

Regasiti mai jos principalele contraventii si sanctiuni stabilite prin Ordonanta de urgenta nr. 23/2017 in ce priveste mecanismul de plata defalcata a TVA sau split TVA: • Plata TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii de catre beneficiari in alt cont decat contul de TVA al furnizorului, daca nu se efectueaza corectia platii in termen de 7 zile. in cazul in care corectia se efectueaza...

Read More