Situaţii financiare interimare

Situaţii financiare interimare întocmite potrivit OMFP nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare- valabil începand cu...

Read More

Inregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF)

C801 – Cerere de atribuire a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a ANAF – publicat în data de 16.07.2018 F4101 – Formulare utilizate pentru declararea în etapa pre-operaţionalizare a Registrului Aparatelor de Marcat Electronice Fiscale – publicat în data de 29.05.2018 F4102 – Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat...

Read More

Monografie contabila privind refacturarea

Monografie contabila privind refacturarea

Potrivit Codului Fiscal, se considera ca are loc o refacturare de cheltuieli, in sensul alin. (4), atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: persoana impozabila urmareste doar recuperarea contravalorii unor achizitii de bunuri/servicii care au fost efectuate pe numele sau, dar in contul altei persoane; persoana impozabila nu recupereaza mai mult decat cheltuiala efectuata. Pe...

Read More

Declaratia 700

Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal conform cu OPANAF nr. 2372/01.08.2017, valabil pentru an >=2017–  actualizat in data de 27.03.2018 Descarca declaratie – Soft A Descarca Soft J * Softul J se adreseaza doar contribuabililor care isi genereaza fisierul xml din aplicatiile...

Read More

Documentar privind provizioanele pentru concediile de odihna neefectuate

Documentar privind provizioanele pentru concediile de odihna neefectuate

Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea. Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: – o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior; –...

Read More

Declaratia 110

Declaraţie de regularizare/ cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă, conform OPANAF 2779/ 28.09.2017, valabil începand cu anul 2016 – publicat în data de 07.11.2017 Descarca declaratie – Soft A Descarca Soft J * Softul J se adreseaza doar contribuabililor care isi genereaza fisierul xml din aplicatiile informatice proprii Pentru verificare depunere...

Read More