Speta: Deductibilitate TVA achizitie auto prin credit

Speta: Deductibilitate TVA achizitie auto prin credit

Avem o societate achizitioneaza o autoutilitara achitata integral printr-un credit (bunul intra in posesia societatii). Vom vedea daca TVA-ul din factura de achizitie a autoutilitarei se poate deduce integral la data achizitiei sau se ajusteaza pe o perioada de 5 ani. In conformitate cu prevederile Art. 305 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele impozabile sunt obligate sa ajusteze TVA dedusa...

Read More

Speta: Refacturare catre societate din UE

Speta: Refacturare catre societate din UE

Vrem sa vedem cum se inregistreaza refacturarea de bunuri catre un client din Uniunea Europeana (UE) si ce conturi sunt utilizate. Conform art. 286 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, baza de impozitare nu cuprinde sumele achitate de o persoana impozabila in numele si in contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia. La pct. 31 alin. (4) – (6) din Normele metodologice se prevede...

Read More

Speta: Bonusuri acordate in exercitiul urmator

Speta: Bonusuri acordate in exercitiul urmator

Avem o societate cu asociat unic o firma din Elvetia. Se trimite lunar balanta pe care o transpune in sistemul lor de evidenta contabila. Iar anul financiar este diferit de anul calendaristic, adica se incheie anul la data 30.06.2018). Firma din Elvetia cerut sa se constituie si sa se inregistreze lunar, in acest final de an fiscal, sume sub forma de accruels pentru bonusuri si prime care se vor...

Read More

Speta: Achizitie soft

Speta: Achizitie soft

Achizitionam un soft din SUA de la o firma cu cod EU se declara in 207 – declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti. Conform art. 223 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal redeventele de la un rezident sunt venituri impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate. In...

Read More

Speta: Tratament contabil in urma inspectiei fiscale

Speta: Tratament contabil in urma inspectiei fiscale

In urma controlului de fond efectuat la o societate la care s-au constituit debite, accesorii ca TVA si impozit pe profit pentru avansurile de trezorerie inregistrate in contul 461 si stocurile de marfuri la terti (cont 357). Vrem sa vedem cum se pot inchide conturile contabile 461 si 357. Consideram ca nu s-a putut explica realitatea sumelor din conturile 461 si 357, motiv pentru care s-a...

Read More

Speta: Garantie contract inchiriere

Speta: Garantie contract inchiriere

Vrem sa vedem cum se inregistreaza garantia de buna executie pentru inchiriere imobil locuinte, daca factura de garantie de buna executie se emite fara TVA si daca banii incasati se depun intr-un cont separat sau in contul curent al societatii. Garantia in cadrul unui contract de inchiriere a unui bun imobil nu reprezinta contravaloarea unor prestari de servicii, dar nici valoarea unui avans...

Read More