Cand se modifica din oficiu vectorul fiscal in privinta TVA?

Cand se modifica din oficiu vectorul fiscal in privinta TVA?

In privinta modificarii din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA, conform prevederilor legale  aduse de OMFP 3331/2013, aceasta se aplica in urmatoarele situatii:

  • pentru inregistrarea in scopuri de TVA din oficiu, potrivit art. 153 alin. (8) sau art. 153^1 alin. (4) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b) alin. (2), (4) sau (5) ori ale art. 153^1 alin. (1), dupa caz, din Codul fiscal;
  • pentru inregistrarea in scopuri de TVA, din oficiu, potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9^1) lit. a) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, daca au incetat situatiile care au condus la anularea inregistrarii in scopuri TVA, pentru situatiile prevazute la art. 153 alin. (9) lit. a) si b) din Codul fiscal;
  • pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 153^1 alin. (11), dupa caz, din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispozitiilor art. 78^1 din Codul de Procedura fiscala;
  • pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 153^1 alin. (11) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile aflate in inactivitate temporara, inscrise in registrul comertului;
  • pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica si care nu au depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive, precum si a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice;
  • pentru anularea, potrrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanelor care au ca perioada fiscala luna calendaristica, sau pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanelor impozabile care au ca perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari debunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare;
  • pentru anularea inregistrarii, pentru achizitii intracomunitare, in scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul fiscal, cand persoana respectiva se inregistreaza in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
  • pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei care nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

Baza legala:

OMFP 3331/2013;

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari  ulterioare

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 01 mai 2014

Leave a Reply