Bunuri oferite gratuit sub forma de cadou

Bunuri oferite gratuit sub forma de cadou

Baza legala : HG nr.1071/2012 publicata in Monitorul Oficial nr. 753/08.11.2012;Legea 571/2003 cu modificari ulterioare; HG 44/2004

Noutatea privind tratamentul fiscal al bunurilor oferite gratuit sub forma de cadou adusa de prevederile HG1071/2012 ce modifica Codul Fiscal consta in introducerea unui prag valoric de 100 lei/cadou oferit in cadrul actiunilor de protocol, prag pana la nivelul caruia operatiunile nu sunt considerate livrari de bunuri.

Particularitatile privind acordarea de bunuri de mica valoare in cadrul operatiunilor de protocol constau in urmatoarele :

• cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit;

• bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei;

• in situatia in care persoana impozabila a oferit si cadouri care depasesc individual plafonul de 100 lei, insumeaza valoarea depasirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plata si colecteaza taxa, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiei bunurilor respective.

• se considera ca livrarea de bunuri are loc in ultima zi lucratoare a perioadei fiscale in care au fost acordate bunurile gratuit si a fost depasit plafonul;

• baza impozabila, respectiv valoarea depasirilor de plafon, si taxa colectata aferenta se inscriu in autofactura prevazuta la art. 155 alin. (7) din Codul fiscal care se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a acordat bunurile gratuit in cadrul acţiunilor de protocol si a depasit plafonul;

• pentru bunurile/serviciile acordate gratuit in cadrul acţiunilor de protocol in cursul anului 2012 se aplica prevederile legale in vigoare in anul 2012, inclusiv in ceea ce priveste modul de determinare a depasirii plafonului si a perioadei fiscale in care se colecteaza TVA aferente acestei depasiri.

In ceea ce priveste analiza deductibilitatii TVA pentru acordarea de bunuri in mod gratuit in cadrul actiunilor de protocol, incepand cu 2013 si spre deosebire de 2012, aceasta se face lunar, iar TVA-ul aferent acestor bunuri este deductibil in masura in care valoarea individuala a unui cadou (baza TVA) nu depaseste 100 lei. Analiza se realizeaza pentru fiecare cadou oferit, iar pentru sumele individuale care depasesc 100 lei se colecteaza TVA aferent la fiecare sfarsit de luna, prin emiterea de autofactura.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 14 august 2013

Leave a Reply