Beneficii încadrare în muncă absolvenți ai unor instituții de învățământ

Beneficii încadrare în muncă absolvenți ai unor instituții de învățământ

Suntem in perioada examenelor de licenta si/sau de disertatie si am observat un articol scris de contzilla.ro privind avantajele angajarii absolventilor unor institutii de invantamant. Astfel, redam mai jos un scurt documentar privind avantajele angajarii de tineri absolventi:

Atat angajatorii cat si absolventii beneficiaza de anumite sume de bani la incheierea raporturilor de munca, in prezentul articol prezentam pasii necesari a fi intreprinsi de fiecare parte pentru a beneficia de respectivele sume.

Astfel, in conformitate cu art. 80 din Legea 76/2002, angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant, primesc lunar pe o perioada de 12 luni, respectiv 18 luni pentru persoanele cu handicap, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 2.250 lei.

Ce trebuie sa faca angajatorii?

In primul rand, angajatorii au obligatia de a comunica Agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Nerespectarea atrage dupa sine amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.

Toate locurile de munca vacante trebuie comunicate in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora, fie ca se agajeaza absolventi, fie ca nu. De asemenea, ocuparea locurilor de munca vacante trebuie comunicata in termen de o zi de la data ocuparii acestora (nerespectarea acestui termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 3.000 lei si 5.000 lei) si in termen de 3 zile de la ocuparea locului de munca vacant de catre beneficiarii de indemnizatie de somaj (nerespectarea termenului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.)

Obligatiile angajatorilor:

  • Mentinerea locurilor de munca 18 luni de la data angajarii. Daca angajatorii inceteaza contractele individuale de munca, vor trebui sa restituie sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca.

Daca raporturile de munca inceteaza ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea; ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva; ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;

  • Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. 80 o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor;

Daca angajatorii mentin raporturile de munca cu absolventii dupa cele 18 luni, primesc pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiei asiguratorii pentru munca datorata de angajatori pentru aceste persoane si virate. Ajutorul financiar se acorda pe o perioada de cel mult 2 ani de la finalizarea celor 18 luni si se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.

Dupa ce angajatorul a comunicat la ANOFM locurile de munca vacante, iar viitorul angajat este inregistrat la ANOFM ca persoana in cautarea unui loc de munca, se incheie o conventie ce trebuie sa cuprinda urmatoarele:


1.   Convenţie – anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

2.   Tabel nominal cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei la anexa nr. 15 la normele metodologice invocate;

3.   Certificate eliberate de organul competent potrivit dispoziţiilor legale, care să dovedească handicapul pentru persoanele prevăzute la art. 80 alin. (2) din lege, după caz;

4.   Actul de identitate al absolventului, în copie;

5.   Actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă, în copie;

6.   Actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;

7.   Declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu (Model declaraţie) ;

8.   Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că posturile pe care au fost încadraţi absolvenţi în condiţiile art. 80 din lege nu sunt posturi de muncă reînfiinţate în mai puţin de 6 luni de la desfiinţarea acestora şi angajatorul nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 80 alin. (3) din lege (Model declaraţie);

Ce trebuie sa faca absolventii?

Absolventii trebuie sa se inregistreze la Agentia pentru ocuparea fortei de munca din raza careia isi au domiciliul, in termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoana in cautarea unui loc de munca.

Inregistrarea ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca este o etapa prealabila si obligatorie in vederea obtinerii facilitatilor.

Pentru absolventii de liceu indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul pentru inscrierea la agentiile teritoriale ANOFM este de 60 de zile de la incheierea cursurilor claselor terminale din invatamantul liceal. Elevii care nu au situatia scolara incheiata la toate materiile, se pot inregistra in evidentele agentiei in termen de 60 de zile de la data promovarii examenului de corigenta, data inscrisa in adeverinta eliberata de institutia de invatamant.

In cazul absolventilor de studii superioare, termenul de 60 de zile in interiorul caruia trebuie sa se inregistreze la agentiile de ocupare incepe de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovarii examenului de licenta/disertatie (daca persoana promoveaza examenul de licenta/ disertatie in termen de 12 luni de la finalizarea studiilor). Prevederile se aplica si absolventilor de master.

Este important ca la data absolvirii studiilor, absolventii sa nu aiba raporturi de munca sau de serviciu, chiar daca pe perioada studiilor au avut raporturi de munca.

Data absolvirii studiilor, este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise in diploma sau, dupa caz, in certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamant, de stat sau particular, autorizata sau acreditata in conditiile legii, daca in cuprinsul acestora nu se specifica, in mod expres, o anumita data de absolvire.

Documente necesare pentru inregistrarea absolventilor in evidentele agentiilor teritoriale ale ANOFM ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca:

  1. Cartea de identitate;
  2. Actele de studii/ Adeverinta eliberata de la secretariatul instituitiei scolare care atesta absolvirea;
  3. Declaratia pe propria rapsundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca  persoana nu are restrictii medicale care o impiedica sa presteze munca sau ca are eventuale restrictii medicale care o impiedica sa presteze o anumita munca.

Alte beneficii prevzute in legea 76/2002:

  1. Daca esti absolvent si in 60 zile de la absolvire te-ai inregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă in raza careia ai domiciliul, in situatia in care te angajezi cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiezi, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de incadrare de 500 lei solicitand aceasta in termen de 60 zile de la angajare.
  2. Daca ai fost absolvent in somaj indemnizat te-ai angajat cu norma intreaga, mentinandu-ti raportul de munca 12 luni, beneficiezi, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ai fi avut dreptul, solicitand aceasta in termen de 60 zile de la implinirea unui an de la angajare.
  3. Prima de incadrare de 500 lei se cumuleaza cu suma egala cu indemnizatia de somaj la care ai fi avut dreptul.
  4. Daca esti absolvent si somer (indemnizat sau neindemnizat) inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in raza careia ai domiciliul, in situatia in care te angajezi intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu/resedinta, cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiezi timp de 12 luni, din bugetul asigurarilor pentru şomaj, de o prima de încadrare* in suma de 0.5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile lucrate, solicitand aceasta in termen de 30 zile de la angajare.
  5. Daca esti absolvent si somer (indemnizat sau neindemnizat) înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă in raza careia ai domiciliul, in situatia in care te angajezi cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu/resedinta si ca urmare a acestui fapt iti schimbi domiciliul/resedinta in acea localitate sau in localitati invecinate acesteia , beneficiezi, din bugetul asigurarilor pentru şomaj, de o prima de instalare* de 12500 lei (sau 15500 lei daca esti insotit de membrii de familie) in doua transe, solicitand aceasta in termen de 60 zile de la angajare. Se acordă persoanelor care au domiciliul sau resedinta ori isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in zonele prevazute in Planul national de mobilitate care se aproba si se actualizează prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 22 iulie 2020

Tags:
firma audit, firma de audit, firma de audit Bucuresti, servicii audit, servicii de audit, servicii de audit Bucuresti

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor