Azi, 28 februarie, termen limită pentru depunerea Declaraţiei 205

Azi, 28 februarie, termen limită pentru depunerea Declaraţiei 205

Va reamintim că azi, 28 februarie, este termen limită pentru depunerea formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, aferent anului 2013.

Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format .pdf, cu fişier .xml ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în Secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” şi Secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, din formular.

Formatul hârtie se listează în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul .xml ataşat;

– copia se păstrează de către plătitorul de venituri.

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe websiteurile:

– Grupul Audit TEAM, la adresa auditEAMro, categoria Utile / Programe utile/Declaratia 205 sau pe prima pagina Programe Utile / Declaratie 205;

– ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii;

Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei informative reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Leave a Reply