Analiza comparativa: Contabilizarea veniturilor financiare

Analiza comparativa: Contabilizarea veniturilor financiare

În sensul reglementărilor contabile, veniturile financiare cuprind:

 • venituri din imobilizări financiare
 • venituri din investiţii financiare pe termen scurt
 • venituri din investiţii financiare cedate
 • venituri din diferenţe de curs valutar
 • venituri din dobânzi
 • venituri din sconturi obţinute
 • alte venituri financiare

Aceste elemente se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

Analiză comparativa

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Contul 761 “Venituri din imobilizări financiare”

Contul 761 “Venituri din imobilizări financiare”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din dividende aferente imobilizărilor financiare. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din imobilizări financiare (titluri de participare, interese de participare).
În creditul contului 761 “Venituri din imobilizări financiare” se înregistrează: În creditul contului 761 “Venituri din titluri imobilizate” se înregistrează:
– dividendele de încasat/încasate, aferente titlurilor imobilizate (451, 453, 461, 512=761). – dividendele de încasat/încasate, aferente titlurilor imobilizate (451, 453, 461, 512=761);
   – valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţii la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului (261, 263, 265=761);

Contul 762 “Venituri din investiţii financiare pe termen scurt”

Contul 762 “Venituri din investiţii financiare pe termen scurt”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din investiţii financiare pe termen scurt. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din investiţii financiare pe termen scurt.
În creditul contului 762 “Venituri din investiţii financiare pe termen scurt” se înregistrează: În creditul contului 762 “Venituri din investiţii financiare pe termen scurt” se înregistrează:
– dividendele de încasat/încasate, aferente investiţiilor financiare pe termen scurt (451, 461, 512=762). – dividendele de încasat/încasate, aferente investiţiilor financiare pe termen scurt (451, 461, 512=762).
  Contul 763 “Venituri din creanţe imobilizate”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din creanţe imobilizate.
În creditul contului 763 “Venituri din creanţe imobilizate” se înregistrează:
– dobânda aferentă creanţelor imobilizate (267, 512=763).

Contul 764 “Venituri din investiţii financiare cedate”

Contul 764 “Venituri din investiţii financiare cedate”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor rezultate din vânzarea investiţiilor financiare. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor rezultate din vânzarea investiţiilor financiare.
În creditul contului 764 “Venituri din investiţii financiare cedate” se înregistrează: În creditul contului 764 “Venituri din investiţii financiare cedate” se înregistrează:
– preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate (451, 453, 461=764); – preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate (451, 453, 461=764);
– câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (461, 512, 531=764). – câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (461, 512, 531=764);
– diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, cu ocazia cedării participaţiilor respective (1068=764).

Contul 765 “Venituri din diferenţe de curs valutar”

Contul 765 “Venituri din diferenţe de curs valutar”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar.
În creditul contului 765 “Venituri din diferenţe de curs valutar” se înregistrează: În creditul contului 765 “Venituri din diferenţe de curs valutar” se înregistrează:
– diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate la încasarea creanţelor în valută (512, 531=765); – diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate la încasarea creanţelor în valută (512, 531=765);
– diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creanţelor în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (267, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461=765); – diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creanţelor în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (232, 234, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461=765);
– diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor în valută, şi evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 451, 453, 455, 462, 509=765); – diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor în valută şi evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 419, 451, 453, 455, 462, 509=765);
– diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută, existente în casierie sau în conturi la bănci, precum şi a depozitelor şi a altor valori de trezorerie în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (512, 531, 267, 508, 541, 542=765); – diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută, existente în casierie sau în conturi la bănci, precum şi a depozitelor şi a altor valori de trezorerie în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (512, 531, 267, 508, 541, 542=765);
– diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participaţii într-o entitate străină care a fost cuprinsă în consolidare (107=765); – diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participaţii într-o entitate străină care a fost cuprinsă în consolidare (107=765);
– diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate în situaţiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (103=765). – diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate în situaţiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (106=765).

Contul 766 “Venituri din dobânzi”

Contul 766 “Venituri din dobânzi”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilităţile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate sau pentru livrările pe credit, inclusiv dobânda aferentă creanţelor imobilizate. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilităţile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate sau pentru livrările pe credit
În creditul contului 766 “Venituri din dobânzi” se înregistrează: În creditul contului 766 “Venituri din dobânzi” se înregistrează:
– dobânzile cuvenite, aferente împrumuturilor acordate entităţilor afiliate, entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (451, 453=766); – dobânzile cuvenite, aferente împrumuturilor acordate entităţilor afiliate şi entităţilor legate prin interese de participare (451, 453=766);
– dobânda aferentă creanţelor imobilizate (267, 512=766); – dobânzile aferente creanţelor imobilizate (267, 512=766);
– dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi (461=766); – dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi (461=766);
– dobânzile primite, aferente disponibilităţilor aflate în conturi curente (512=766); – dobânzile primite, aferente disponibilităţilor aflate în conturi curente (512=766);
– dobânzi de primit aferente disponibilităţilor aflate în conturi curente (518=766);    – dobânzi de primit aferente disponibilităţilor aflate în conturi curente (518=766);
– dobânda cuvenită pentru ratele de leasing financiar la locator (411=766);
– valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operaţiunile de vânzare cu plata în rate (472=766). – valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operaţiunile de vânzare cu plata în rate (472=766).

Contul 767 “Venituri din sconturi obţinute”

Contul 767 “Venituri din sconturi obţinute”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din sconturile obţinute de la furnizori şi alţi creditori. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din sconturile obţinute de la furnizori şi alţi creditori.
În creditul contului 767 “Venituri din sconturi obţinute” se înregistrează: În creditul contului 767 “Venituri din sconturi obţinute” se înregistrează:
– valoarea sconturilor obţinute de la furnizori sau alţi creditori (401, 404, 462, 512=767). – valoarea sconturilor obţinute de la furnizori sau alţi creditori (401, 404, 462, 512=767).

Contul 768 “Alte venituri financiare”

Contul 768 “Alte venituri financiare”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor primite ca urmare a majorării capitalului social, prin încorporarea profitului, precum şi a celorlalte venituri financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă.
Contul 768 “Alte venituri financiare” funcţionează similar celorlalte conturi din grupa 76 “Venituri financiare”. Contul 768 “Alte venituri financiare” funcţionează similar celorlalte conturi din grupa 76 “Venituri financiare”.
În creditul contului 768 “Alte venituri financiare” se înregistrează: În creditul contului 768 “Alte venituri financiare” se înregistrează:
– valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţii la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor (261, 262, 263, 265=768);
– diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei (261, 262, 263, 265=768);
– diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu creanţe la capitalul altor entităţi şi valoarea creanţelor care fac obiectul participaţiei (261, 262, 263, 265=768);
– valoarea titlurilor imobilizate primite fără plată, potrivit legii (261, 262, 263, 265=768);
– contravaloarea acţiunilor pe termen scurt primite fără plată, potrivit legii (501=768);
– diferenţele favorabile aferente furnizorilor şi creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (401, 404, 408, 462=768); – diferenţele favorabile aferente furnizorilor şi creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (401, 404, 408, 419, 462=768);
– diferenţele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (167); – diferenţele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (167=768);
– diferenţele favorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (411, 418, 461, 512=768); – diferenţele favorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (411, 418, 409, 461, 512=768);
– diferenţe favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (451, 453=768); – diferenţe favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (451, 453=768);
– diferenţele favorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, precum şi a creanţelor imobilizate, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (451, 453, 267, 512=768); – diferenţele favorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare, precum şi a creanţelor imobilizate, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (451, 453, 267, 512=768);
– diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizări, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (232, 234=768);
– diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (501, 506=768);    – diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (501, 506=768).
– partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă a participaţiilor deţinute de investitor în aceste entităţi (264=768). – partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent de întreprinderea asociată, cu ocazia consolidării prin punere în echivalenţă a participaţiei deţinute de investitor în întreprinderea asociată (264=768).

 

Documente:  Contracte, facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

Referitor la contabilizarea veniturilor  financiare, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica:

 • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
 • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
 • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
 • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
 • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
 • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
 • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.

Temei legal:

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare si actele normative emise în aplicarea acesteia.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 20 mai 2015

Leave a Reply