Analiza comparata: Imprumuturi si datorii asimilate

Analiza comparata: Imprumuturi si datorii asimilate

Ca urmare a abrogării directivelor a 4-a și a 7-a care au stat la baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare și înlocuirii acestora de noua directivă comunitară (Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului), Ministerul Finanțelor Publice a publicat OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Acesta a fost pus in aplicare din data 1 ianuarie 2015, dată la care s-a abrogă OMFP nr. 3055/2009 și OMFP nr. 2239/2011.

În materialul de astăzi vom analiza operaţiunile privind împrumuturi şi datorii asimilate, comparând aspectele din noile reglementări contabile (OMFP nr. 1802/2014), în raport cu reglementarea contabilă anterioară (OMFP nr. 3055/2009).  

ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

 • Cu ajutorul contului 167Alte împrumuturi şi datorii asimilate” se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.
 • Cu ajutorul contului 167Alte împrumuturi şi datorii asimilate“se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.
 • Contul 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate” este un cont de pasiv.
 • Contul 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate” este un cont de pasiv.
 • Soldul contului 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate” reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate nerestituite.
 • Soldul contului 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate”reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate, nerestituite.

Operaţiunile privind împrumuturi şi datorii asimilate

 • sumele de încasat/încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (461, 512=167);
 • sumele de încasat/încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (461, 512=167);
 • valoarea concesiunilor primite (205=167);
 • valoarea concesiunilor primite (205=167);
 • valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar (212, 213, 214, 216=167);
 • valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar (212, 213, 214=167);
 • sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate (404=167);
 • sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate (404=167);
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută (665=167);
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută (665=167);
 • diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668=167).
 • diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668=167).
 • sumele reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate rambursate (167=512);
 • sumele reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate rambursate (167=512);
 • obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (167=404);
 • obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (167=404);
 • valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (167=213, 216);
 • valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (167=213);
 • garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (167=512);
 • garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (167=512);
 • diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, în valută, precum şi la rambursarea acestora (167=765);
 • diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, în valută, precum şi la rambursarea acestora (167=765);
 • diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (167=768).
 • diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (167=768).

Temei legal:

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
 • Bădoi, M. – Legea contabilităţii comentată – explicaţii, studii de caz, monografii contabile, Universul Juridic, Bucureşti – 2013.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 24 aprilie 2015

Leave a Reply