Analiza comparata: Contabilizarea veniturilor din provizioane şi ajustări

Analiza comparata: Contabilizarea veniturilor din provizioane şi ajustări

În sensul reglementărilor contabile, veniturile din provizioane şi ajustări cuprind:

 • venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare;
 • venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare.

Aceste elemente se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

Analiză comparativă

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Contul 781 “Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare”

Contul 781 “Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor obţinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale, a activelor circulante, precum şi a veniturilor corespunzătoare fondului comercial negativ. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor obţinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale, a activelor circulante, precum şi a veniturilor corespunzătoare fondului comercial negativ.
În creditul contului 781 “Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare” se înregistrează: În creditul contului 781 «Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare» se înregistrează:
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151=781); – sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151=781);
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor (290, 291, 293=781); – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor (290, 291, 293=781);
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie (391 la 398=781); – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie (391 la 398=781);
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor – clienţi (491, 496=781); – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor-clienţi (491, 496=781);
– cota-parte din fondul comercial negativ, transferată la venituri (2075=781). – cota-parte din fondul comercial negativ, transferată la venituri (2075=781).

Contul 786 “Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare”

Contul 786 “Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de valoare. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de valoare.
În creditul contului 786 “Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare” se înregistrează: În creditul contului 786 “Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare” se înregistrează:
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296=786); – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296=786);
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (495=786); – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (495=786);
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (591, 595, 596, 598=786). – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (591, 595, 596, 598=786).

Documente:  Contracte, facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

Referitor la contabilizarea veniturilor din provizioane şi ajustări, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica:

 • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
 • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
 • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
 • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
 • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
 • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
 • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.

Temei legal:

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare si actele normative emise în aplicarea acesteia.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 19 mai 2015

Leave a Reply