Amortizare imobilizari corporale inchiriate

Amortizare imobilizari corporale inchiriate

In legatura cu imobilizarile corporale, care reprezinta un activ al firmei, trebuie sa spunem ca cheltuielile ulterioare care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai imobilizarilor si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial, sunt recunoscute ca o componenta a activului si urmeaza a fi recuperate ulterior pe calea amortizarii.

Obtinerea de beneficii se poate realiza:

– fie direct prin cresterea veniturilor;

– fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

Conditiile cumulative in care un activ reprezinta o imobilizare corporala amortizabila, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, sunt urmatoarele:

– este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;

– are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului;

– are o durata normala de utilizare mai mare de un an.(art. 24. alin (2)).

Incepand cu data de 1 iulie 2013, conform HG nr. 276/2013, limita stabilita pentru valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei.

Ca urmare a reglementarilor contabile si fiscale mentionate si, respectiv, a prevederilor referitoare la tratamentul cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unor contracte de inchiriere, locatie de gestiune sau a altor contracte similare, putem desprinde urmatoarele aspecte in privinta amortizarii contabile si fiscale, si anume:

– amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune, conform pct. 111 din reglementarile contabile (OMF 3055/2009) :

• se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate;

• se supun amortizarii si investitiile efectuate la imobilizarile corporale luate cu chirie, pe durata contractului de inchiriere.

• la expirarea contractului de inchiriere, valoarea investitiilor efectuate si a amortizarii corespunzatoare se cedeaza proprietarului imobilizarii;

• in functie de clauzele cuprinse in contractul de inchiriere, transferul poate reprezenta o vanzare de active sau o alta modalitate de cedare (pct. 111 din reglementarile contabile date de OMFP 3055/2009).

– amortizarea fiscala pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune:

• se calculeaza (art. 24 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal) de catre cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz;

• amortizarea fiscala a cheltuielilor cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune, conform pct. 702 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, se calculeaza pe baza perioadei initiale a contractului, indiferent daca acesta se prelungeste ulterior, sau pe durata normala de utilizare ramasa, potrivit optiunii contribuabilului, incepand cu luna urmatoare finalizarii investitiei.

Baza legala:

Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare;

HG 276/2013;

OMFP 3055/2009 cu modificari si completari ulterioare;

HG44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal cu modificari si completari ulterioare

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 25 noiembrie 2013

Leave a Reply