Codul fiscal

Codul fiscal este cunoscut sub două înţelesuri: (1.) cod de identificare fiscală (CIF) sau cod unic de identificare (CUI) al persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate, şi (2.) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(1.) Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, depusă potrivit art. 63 alin. (3) din Codul de Procedură Fiscală, organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală eliberează certificatul de înregistrare fiscală. În certificatul de înregistrare fiscală se înscrie obligatoriu codul de identificare fiscala. Persoanele juridice sau fizice înregistrate ca plătitoare de taxa pe valoarea adăugată au codul de identificare fiscală precedat de literele “RO”.

(2.) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal este legea cadru pentru reglementarea impozitelor şi taxelor în România, care de la intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2016, a suferit o serie de modificări şi completări.

Link:

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2007

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2008

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2009

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2010

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2011

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2012

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2013

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2014

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2015

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2016

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2017

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2018

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2019

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2020

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2021

Download / View Codul fiscal aferent exercitiului 2022

*actualizat 25 ianuarie 2022

Sursa: anaf.ro

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor