Abordare fiscala a rezervelor din reevaluare

Abordare fiscala a rezervelor din reevaluare

In prezent, pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri valoarea fiscala o reprezinta costul de achizitie, de productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz.

Valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile
Amortizarea fiscala se calculeaza pe baza valorii fiscale a mijloacelor fixe amortizabile.
In prezent, pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri valoarea fiscala o reprezinta costul de achizitie, de productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz.

In valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz. In situatia reevaluarii terenurilor care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz.

In perioada 01 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2006 au fost considerate nedeductibile amortizarile aferente plusului din reevaluare pentru reevaluarile efectuate dupa data de 01 ianuarie 2004. Incepand cu 01 ianuarie 2007 pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv a valorii fiscale ramase neamortizate in cazul mijloacelor fixe amortizabile, sunt luate in calcul si reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2007, precum si partea ramasa neamortizata din reevaluarile contabile efectuate in perioada 1 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2006, evidentiate la data de 31 decembrie 2006.

Rezervele din reevaluare
In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Codul fiscal reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile ale entitatii, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv.

Incepand cu 01.05.2009 surplusul din reevaluarile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004 se deduce prin intermediul amortizarii fiscale dar se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale conform art. 22 alin. (5 indice 1) din Codul fiscal, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijlocului fix. Pentru calculul profitului impozabil aceste sume sunt elemente similare veniturilor.

Exceptii:
Nu intra sub incidenta acestor prevederi rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, existente in sold in contul «1065» la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, care au fost deduse la calculul profitului impozabil.
De asemenea, nu intra sub incidenta prevederilor partea din rezerva din reevaluarea mijloacelor fixe efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, dedusa la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale pana la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, si care nu a fost capitalizata prin transferul direct in contul 1065 «Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare» pe masura ce mijloacele fixe au fost utilizate.
Aceste rezerve se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei acestora.

Sursa: contabilitateafirmei.ro

Data aparitiei: 23 mai 2014

Leave a Reply