A fost aprobat formularul pentru regularizarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

A fost aprobat formularul pentru regularizarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Va informăm că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485/2.08.2013, a fost publicat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de administrare Fiscală  nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”.

Prin actul normativ menţionat mai sus , s-a aprobat formularul 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, cod. 14.13.02.19, precum şi anexa „Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate”.

Formularul şi anexa se emit de organul fiscal competent şi se utilizează pentru regularizarea sumelor reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorate cu titlu de plăţi anticipate, precum şi pentru  stabilirea contribuţiei  de asigurări sociale de sănătate în situaţia în care nu s-au stabilit plăţi anticipate, potrivit legii, începând cu anul fiscal 2012.

Categoriile de venituri pentru care se emit formularele de mai sus sunt venituri din: activităţi independente; drepturi de proprietate intelectuală; activităţi agricole; venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi independente prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. b) – d) din Codul Fiscal (venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent;  venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;  veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică); asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);  cedarea folosinţei bunurilor; investiţii; premii şi câştiguri din jocuri de noroc;  alte surse.

Formularul şi anexa se emit în două exemplare; unul rămâne la organul fiscal competent iar cel de-al doilea se comunică contribuabililor în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 06 august 2013

Leave a Reply