26 mai – Prima rată în contul impozitului pe construcţii speciale

26 mai – Prima rată în contul impozitului pe construcţii speciale

Vă reamintim că, începând cu 1 ianuarie 2014, printr-o modificare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, s-a reglementat obligaţia plăţii de către persoanele juridice a impozitului pe construcţii, care este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil.

Calculul şi declararea impozitului pe construcţii se face până în data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul. Întrucât ziua de 25 mai 2014 este o zi nelucrătoare, termenul de declarare a impozitului pe construcţii datorat pentru anul 2014 va fi luni, 26 mai 2014.

Impozitul pe construcţii este datorat de persoanele juridice române (cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi persoanelor juridice fără scop patrimonial), persoanele juridice străine cu sedii permanente în România şi persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Acesta se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor prevăzute la Grupa 1 din HG nr. 2139/2004 – „Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe”, existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care se scade valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX din Codul Fiscal, de către contribuabil sau proprietar, după caz; valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004.

Impozitul pe construcţii se declară prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, care se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil pe:

Până la 26 mai 2014 contribuabilii vor efectua prima plată în cotă de 50% din impozitul anual declarat, urmând ca plata celei de a doua tranşe să fie efectuată până la 25 septembrie 2014.

Formularul se depune la organul fiscal în raza căruia contribuabilul are domiciliul fiscal, fie pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 22 mai 2014

Leave a Reply