2018 > Venituri zilieri

2018 > Venituri zilieri

Zilierul este o persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii.

Raporturile de munca ale zilierilor sunt guvernate de:

– Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata;
– Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri aprobate Ordinul nr. 831/600 din 2015.

Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:

– agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01;
– silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02;
– pescuit si acvacultura – diviziunea 03;
– colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase – clasa 3821 si clasa 3811;

– recuperarea materialelor – grupa 383;
– comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii – grupa 462;
– activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – grupa 823;
– publicitate – grupa 731;
– activitati de interpretare artistica – spectacole – clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea artistica – spectacole – clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole – clasa 9004;
– activitati de cercetare-dezvoltare in biotehnologie – clasa 7211, activitati de cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie – clasa 7219;
– activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste – clasa 7220 (sapaturi arheologice);
– activitati de intretinere peisagistica – plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare – clasa 8130;
– cresterea materialului saditor – cresterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operatiuni de ingrijire/curatare a pomilor, activitati ale pepinierelor, cu exceptia celor pentru arbori de padure – clasa 0130;
– activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale – clasa 9140;
– cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale – clasa 0149;
– hoteluri si alte facilitati de cazare – diviziunea 55; facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea acestuia);
– facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata – clasa 5520 – cabane;
– activitati ale bazelor sportive – clasa 9311;
– activitati ale cluburilor sportive – clasa 9312;
– activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621.

Pentru activitatea executata, zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti, intr-un cuantum al remuneratiei brute orare care nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii,inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar.

In anul 2018, remuneratia zilierului nu poate fi mai mica de 11,40 lei/ora conform HG 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Venitul realizat de zilieri sub forma de remuneratie pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile Codul fiscal. Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice sau, dupa caz, la data platii la sfarsit de saptamana sau la data platii la sfarsitul perioadei de desfasurare a activitatii.

Conform art. 76 alin. (2) lit. r) din Codul fiscal remuneratia zilierilor reprezinta venituri asimilate salariilor impozitate cu cota de impozit de 10%.

Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 12 martie 2018

Leave a Reply