01 Iunie – Noutati Cod Fiscal

01 Iunie – Noutati Cod Fiscal

Codul fiscal se va modifica incepand cu 1 iunie. Astfel, se vor aplica reguli noi in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe anumite tipuri de venituri.

OUG nr. 6/2015, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, a adus unele modificari si completari la Codul fiscal care se vor aplica din 1 iunie 2015.

Printre principalele noutati se numara reducerea taxei pe valoarea adaugata (TVA) de la 24% la 9% la toate alimentele. De asemenea, vor intra in vigoare noi reguli de plata a impozitului pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare, precum si de recalculare a platilor anticipate de impozit pentru veniturile din chirii.

TVA de 9% pentru toate alimentele

Taxa pe valoarea adaugata va scadea din 1 iunie la 9%, de la 24%, la toate alimentele, reducerea aplicandu-se fara diferentieri, chiar si la bauturile nealcoolice si la serviciile de alimentatie publica.

Mai exact, OUG nr. 6/2015 va modifica continutul articolului 140 alin. (2) litera g) din Codul fiscal, stabilind ca TVA de 9% se va aplica asupra urmatoarelor livrari de bunuri si prestari de servicii:

  • alimente,
  • inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal,
  • animale si pasari vii din specii domestice,
  • seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor,
  • produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele,

In prezent, art. 140 alin. (2) lit. g) prevede ca TVA de 9% se calculeaza la produsele de paine si de panificatie (cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelute), la faina alba de grau, faina semialba de grau, faina neagra de grau si faina de secara.

De asemenea, TVA de 9% se va aplica din 1 iunie si asupra serviciilor de restaurant side catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, se mentioneaza in recenta ordonanta.

Avand in vedere aceasta modificare, Normele de aplicare a Codului fiscal urmeaza sa fie actualizate, astfel incat sa masura sa poata fi pusa in practica. In acest sens, Guvernul a aprobat in sedinta din 20 mai un proiect de hotarare, care insa nu a fost publicat inca in Monitorul Oficial.

Noile prevederi adoptate recent de Guvern aduc clarificari si stabilesc codurile corespunzatoare bunurilor pentru care se va aplica cota redusa de TVA de 9%, incepand cu data de 1 iunie 2015.

Conform unui comunicat al Executivului remis recent redactiei, toate produsele ale caror coduri au fost prevazute in norme, care prin natura lor sunt alimente destinate consumului uman sau animal, ori sunt plante, seminte, utilizate pentru producerea de alimente destinate consumului uman sau animal, vor beneficia de aplicarea cotei reduse de TVA pe tot lantul economic de la producator pana la consumatorul final.

Prin urmare, cota redusa de TVA va fi aplicata si in cazul in care un produs alimentar este utilizat ca materie prima in alte scopuri, cum ar fi producerea de cosmetice, bauturi alcoolice, atata timp cat acestea, prin natura lor, au ca destinatie principala consumul uman sau animal, se mentioneaza in comunicat.

„Masura are scopul de a simplifica aplicarea cotei reduse de TVA, avand in vedere ca furnizorul nu poate controla scopul final in care este utilizat bunul respectiv, situatie in care pentru acelasi produs ar fi fost posibila aplicarea unor cote diferite de TVA in functie de utilizarea lor finala. Ori, acest lucru contravine principiilor statuate de Directiva 2006/112/CE”, motiveaza Guvernul.

O reglementare specifica exista in cazul produselor care, prin natura lor, nu constituiealimente sau plante, seminte, ingrediente, utilizate pentru producerea de alimente destinate consumului uman sau animal, cum sunt vitaminele, grasimile, unele produse ale industriei chimice, semintele de rapita, bumbac, ricin, sarea. In cazul acestor produse s-a prevazut in mod explicit in normele metodologice, cu indicarea codurilor la care se incadreaza produsele respective, ca aplicarea cotei reduse de TVA este posibila numai in masura in care se poate face dovada ca acestea sunt utilizate in scopurile prevazute de lege. In acest sens sunt prevazute conditii atat pentru livrarea acestora in interiorul tarii, cat si in cazul importului si a achizitiei intracomunitare.

Proiectul de hotarare care va actualiza Normele de aplicare a Codululi fiscal aduce, de asemenea, precizari in cazul vanzarii, la un pret total, a pachetelor care contin produse cu cote diferite de TVA, situatie in care se va aplica cota de TVA corespunzatoare fiecarui produs, se precizeaza in comunicat.

„Pentru suplimentele alimentare, in normele metodologice s-a prevazut aplicarea cotei reduse de TVA in masura in care acestea sunt notificate catre Ministerul Sanatatii sau Institutul de Bioresurse Alimentare, iar aceasta notificare este afisata pe site-ul celor doua institutii, conform legislatiei in domeniu. Pentru bauturile alcoolice care sunt servite la restaurant sau de firmele de catering, pentru care se aplica cota de TVA de 24%, au fost date exemple pentru a se sublinia ca acestea nu reprezinta livrari de bunuri, ci fac parte din serviciul de restaurant sau de catering, dar cu o cota diferita de TVA”, informeaza Guvernul.

In cazul serviciilor de cazare care includ si demipensiune, pensiune completa sau all-inclusive, s-a subliniat ca acestea vor fi supuse cotei de 9% de TVA, chiar daca includ si bauturi alcoolice, astfel cum s-a aplicat si pana in prezent dupa modificarea realizata prin OUG nr. 84/2014

ANAF va recalcula platile anticipate de impozit pentru veniturile din chirii dupa noi reguli

OUG nr. 6/2015 stabileste modul in care din 1 iunie Fiscul va recalcula platile anticipate de impozit pentru veniturile din chirii, atunci cand este reziliat contractul in care chiria este exprimata in valuta.

Astfel, documentul prevede ca in situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, pentru care determinarea venitului brut se efectueaza pe baza chiriei din contract, indiferent de momentul incasarii acesteia, si in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, platile anticipate vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative.

La determinarea venitului anual va fi utilizat cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se va emite decizia de impunere, impozitul fiind final.

De asemenea, in cazul rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative va recalcula platile anticipate stabilite, incepand cu 1 iunie 2015.

MFP motiveazaca actul normativ vine in contextul in care prevederile actuale nu contin reguli privind recalcularea platilor anticipate de impozit pentru veniturile din chirii in cazul rezilierii contractelor in valuta, similare celor aplicabile pentru recalcularea platilor anticipate in situatia rezilierii contractelor in care chiria este in lei.

Modul de plata a impozitului pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare se schimba

La transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit, dupa cum prevede Codul fiscal.

In cazul in care transferul dreptului de proprietate se realizeaza prin hotarare judecatoreasca sau prin alta procedura, impozitul se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent. Termenul de plata a impozitului calculat in aceasta situatie a fost stabilit prin OUG nr. 6/2015 care va intra in vigoare din 1 iunie.

Astfel, daca transferul dreptului de proprietate se realizeaza prin hotarare judecatoreascasau prin alta procedura, impozitul se va calcula si se va incasa de catre organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei. Acest termen va fi valabil si pentru transferul prin executare silita.

Legislatia in vigoare nu prevede o perioada de timp in care contribuabilul trebuie sa efectueze plata impozitului in cazul transferului proprietatii imobiliare prin hotarare judecatoreasca.

De asemenea, noile reguli aplicabile din 1 iunie vor elimina actualele prevederi care stabilesc ca, pentru inscrierea drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti si a altor documente, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica indeplinirea obligatiei de plata a impozitului si, in cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de inscriere pana la plata impozitului.

Important! Din 1 iunie se vor aplica noi reguli si in ceea ce priveste tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European. De asemenea, vor fi valabile noi dispozitii si pentru tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activitati independente impozabile in Romania obtinute de persoane fizice rezidente intr-un stat membru al UE sau al Spatiului Economic European.

Activitatile independente ale profesiilor liberale vor putea fi reclasificate in activitati dependente

Proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Codului fiscal, aprobat recent de Guvern si care nu a fost publicat inca in Monitorul Oficial, va elimina exceptia de la reconsiderarea ca activitati dependente, a celor care genereaza venituri din profesii libere, precum si a drepturilor de autor si a drepturilor conexe.

Concret, documentul va abroga punctul 1 al Normelor de aplicare a Codului fiscal care prevede urmatoarele aspecte: „O activitate poate fi reconsiderata (…) ca activitate dependenta, in cazul in care raportul juridic in baza caruia se desfasoara activitatea nu reflecta continutul economic al acestuia. Activitatile desfasurate in mod independent, in conditiile legii, care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente (…)”.

Acelasi document va institui cateva reguli privind procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului datorat pentru veniturile din activitati independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii, precum si veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura datorate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

„Mai exact, se precizeaza perioada pentru care se acorda scutirea, potrivit documentelor justificative, in sensul corelarii acesteia cu data de la care contribuabilii respectivi sunt incadrati, potrivit documentelor, ca fiind persoane cu handicap grav sau accentuat”, se arata in proiectul de hotarare.

De asemenea, noile reglementari vor stabili obligatia contribuabilului care beneficiaza de aceasta facilitate de a prezenta  ngajatorilor/platitorilor/organului fiscal competent, dupa caz, documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Actele vor fi prezentate in original si copie, iar angajatorul/platitorul/organul fiscal, dupa caz, va pastra copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.

Sursa: avocatnet.ro

Data aparitiei: 27 mai 2015

Leave a Reply